O mnie

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dyplom magistra psychologii uzyskałam w 1994 r.

Od 2006 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

W latach 1998-2008 pracowałam terapeutycznie z dziećmi i ich rodzicami
(terapia rodzinna, psychoterapia indywidualna dorosłych) w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W 2002 roku rozpoczęłam współpracę z firmami szkoleniowymi. Prowadzę
warsztaty grupowe oraz coaching indywidualny.

W latach 2015 – 2019 prowadziłam zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Cały czas kształcę się w zakresie psychoterapii uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Systematycznie korzystam z superwizji grupowej oraz indywidualnej.

Odbyłam 2 całościowe szkolenia z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Najpierw uczyłam się terapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. W ośrodku tym regularnie uczestniczę w superwizji grupowej i w szkoleniach specjalistycznych. Istotny wpływ na rozwój moich umiejętności terapeutycznych miała nauka  w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, gdzie superwizowałam swoją pracę, odbyłam własną terapię oraz uczestniczyłam w  kilkuletnim szkoleniu z ustawień systemowych. Drugie całościowe szkolenie specjalistyczne odbyłam w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, gdzie uczyłam się terapii systemowej oraz psychodynamicznej. Niezależnie od superwizji grupowej korzystam również regularnie z superwizji indywidualnej. Obecnie uczę się terapii poprzez ciało.

Wiedzę i umiejętności terapeutyczne poszerzałam również odbywając staże zawodowe –  na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mam męża i dwoje dzieci.

Interesuję się plastyką. Od kilku lat lepię z gliny przedmioty codziennego użytku. Inspiruje mnie bogactwo przyrody – świat kształtów, faktur i kolorów.